پشتیبانی تلگرام
تماس تلفنی
 

درمان کیست مویی یا سینوس پیلونیدال

کیست مویی، بیماری شایع ناحیه انتھای ستون فقرات یا دنبالچه بوده که با ترشح چرکی مزمن که گاھی ھمراه با خون است همراه می باشد. این ترشحات گاھگاھی و از سوراخھای منفرد یا متعدد در خط وسط بیرون می ریزد.
گاھی این سوراخھا بسته شده و ترشحات داخل کیست جمع می شود و باعث تورم و درد شدید ھمراه با تب می شود که به بیمار حالت اورژانسی می دھد.
در مورد علت به وجود آمدن بیماری، ھمواره از برگشت مو به سمت داخل ذکر می گردید. اما مطالعات نشان می دھد، حتما زمینه ژنتیک جھت بروز بیماری لازم است و گاھا بیماری در چند فرزند یک خانواده یا پدر و فرزند مشاھده م یشود .

به مرکز بیماریهای آنورکتال خوش آمدید

جراحی با لیزر یکی از جدید ترین متد برای از بین بردن بیماریهای نشیمنگاهی بشمار می آید در جراحی با لیزر بدلیل برش و انعقاد خون بعد از برش محل جراحی کاملا برای دید و مانور جراح بسیار باز و شفاف میشود و کاملا ریشه ها و شاخه های جانبی قابل مشاهده میباشند و امکان این که ریشه ها ناقص سوزانده شوند را تا حد قابل توجهی بالا میبرد به همین سبب است که امکان برگشت بسیار کم و در حد صفر میشود

ساعت کاری

مرکز خدمات بیماریهای آنورکتال 7 روز هفته در خدمت شما

  • 9 تا 18

ارتباط با ما

مزایای خدمات ارائه شده ما

چرا بیماران ما را انتخاب می کنند؟

 

درمان کیست مویی(anal fissure)

درمان کیست مویی حتما جراحی می باشد و تا زمانی که کیست حاوی مو با حاشیه ای از بافت سالم ھمراه آن برداشته نشود، بیماری خود را بصورت عودھای مکرر ھمراه با ترشح چرک و درد نمایش می دهد. بنابراین درمان داروئی جایگاھی در درمان سینوس موئی ندارد.

آیا سینوس موئی با لیزر قابل درمان است و اصولا با جراحی معمولی چه تفاوت ھایی دارد؟

در ھر اندازه سینوس موئی، پاسخ سوال مثبت است و به کمک لیزرھای برش دھنده مثل لیزر دو مرحله ای قابل انجام است. این روش از نظر میزان برداشتن ضایعه، ھیچ تفاوتی با جراحی ندارد.

مزیت های لیزر بر جراحی معمولی

عدم نیاز به بیھوشی عمومی یا نخاعی و بستری شدن دربیمارستان
عدم وجود درد در جراحی با لیزر بطوریکه بیماراز روز بعد از عمل می تواند راحت بنشیند.
در حالی که درجراحی معمولی بیمار بمدت چند ھفته باید در منزل بماند و از کار روزانه باز بماند.
درجراحی با لیزر نیازی به پانسمان داخل زخم وتراشیدن زخم وجود ندارد و از روز بعد بیمار می تواند دوش بگیرد و داخل زخم را با آب و صابون بشوید. در حالی که در جراحی معمولی پانسمان داخل زخم و تراشیدن زخم ضروری است.
میزان عود در ھر دو روش جراحی ولیزر یکسان بوده و حدود ١٠ % می باشد. اما اگر بعد از جراحی با لیزر و بھبود زخم پوست ناحیه عمل با لیزرھای از بین برنده مو تابش بگیرد میزان عود به ٢% می رسد.