درمان بیماری های آنورکتال
مرور برچسب

درمان فیستول با جراحی

درمان فیستول با عمل جراحی سنتی یا لیزر؟

درمان فیستول با لیزر یا عمل جراحی سنتی؟ درمان فیستول با لیزر از معتبر ترین روش‌هایی است که بازگشت فیستول بعد از عمل را به حد چشمگیری کاهش می‌دهد. بسیاری معتقدند که برای درمان فیستول باید از عمل جراحی سنتی به جای لیزر استفاده کرد. در…