درمان بیماری های آنورکتال
مرور برچسب

درمان شقاق با لیزر

شقاق در کودکان چگونه است؟

شقاق در کودکان شقاق یکی از بیماری های مقعدی است. شقاق یا فیشر به ترک خوردگی پوست یا دیواره ی غشای مخاطی، گفته می شود. عمق و طول ترک خوردگی، با پیشرفت بیماری بیشتر شده و درمان نیز سخت تر می شود. در این مقاله به بررسی شقاق در کودکان…