درمان بیماری های آنورکتال
مرور برچسب

درمان شقاق با زالو

درمان شقاق با زالو ؟

ما در این مقاله کوتاه قصد داریم تا ببینیم که درمان شقاق با زالو امکان دارد یا اینکه این طرز فکر تنها از قدیم در ذهن مردم مانده است. بیماری شقاق یکی از بیماری های نشیمنگاه به حساب می آید که باعث خونریزی و درد می شود. به همین خاطر…