بایگانی برچسب: خونریزی رکتوم

خونریزی رکتوم و انواع آن بیانگر چیست

خونریزی رکتوم و انواع آن بیانگر چیست؟

خونریزی رکتوم خونریزی رکتوم اشاره به خونریزی از روده بزرگ یا راست روده دارد. ممکن است به صورت خون در مدفوع، بر روی کاغذ توالت و یا در کاسه توالت مشاهده شود. خون حاصل از این عارضه معمولا به رنگ قرمز روشن است و یا ممکن است به صورت قرمز تیره باشد. انواع خونریزی رکتوم […]